Jak poznat svého zákazníka v bankovnictví a finančnictví

Autor: Karel Holub

Co znamená "Poznej svého zákazníka"?

"Poznej svého klienta" (Know Your Customer, KYC) je proces nebo soubor procesů, které banky a fintech používají k zajištění toho, že jejich klienti jsou těmi, za které se vydávají.

Tyto procesy jsou povinné podle několika bankovních předpisů a předpisů proti praní špinavých peněz, jako jsou soubory předpisů Evropské unie proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLD) a zákon Spojených států amerických Patriot Act, Hlava III o mezinárodním omezení praní špinavých peněz a zákon o boji proti financování terorismu z roku 2001.

Kromě povinného dodržování mezinárodních předpisů pomáhají bankám procesy KYC vyhodnocovat potenciální právní rizika podnikání s potenciálními klienty a dalšími spolupracovníky.

Procesy Poznej svého klienta se obvykle zavádějí v průběhu:

  • při přijímání klientů
  • Registrace uživatele
  • Opětovného ověřování stávajících uživatelů
  • Zpracování vysoce významných transakcí
  • Rychlé půjčky
  • Změna osobních údajů (změna adresy, telefonního čísla, umístění pobočky atd.)

Proces obvykle zahrnuje ověření průkazu totožnosti a biometrických údajů, dvoufaktorovou autentizaci, token nebo heslo a také ověření dokumentů, jako jsou účty za služby, které slouží jako doklad o adrese.

Riziko nedodržení KYC

Procesy KYC chrání banky a finanční instituce před právními riziky, ale ve větší míře mají za cíl také omezit praní špinavých peněz, korupci a financování terorismu.

Banky jsou zodpovědné za zajištění souladu s KYC a jeho nedodržení může vést k vysokým pokutám. Za nedodržování předpisů proti praní špinavých peněz a KYC byly od finanční krize celosvětově uděleny pokuty v celkové výši 36 miliard dolarů.

To je pouze finanční škoda, kterou mohou banky utrpět za nedodržení předpisů - poškození jejich pověsti může mít dlouhodobější a dalekosáhlejší důsledky. Jaké mohou být tyto důsledky, jsme popsali v jednom z předchozích blogů.

Budoucnost KYC

Současné procesy KYC se opírají o důkladný postup identifikace klienta. Tento proces umožňuje bankám ověřit právní status potenciálních zákazníků, ať už fyzických, nebo právnických osob, prostřednictvím řádných a významných dokumentů.

Jakkoli důkladné mohou být procesy identifikace klienta, bohužel existují případy, kdy mohou být dokumenty padělány nebo může být vlastnictví podniku kryto prostřednictvím fiktivních společností.

Existují nové technologie, které mohou pomoci čelit těmto specifickým typům případů, které mohou proklouznout i těmi nejpřísnějšími postupy identifikace zákazníka.

Umělá inteligence a strojové učení

Umělá inteligence a strojové učení tvoří páteř nově vznikajících technologií KYC a boje proti praní špinavých peněz. Ty lze aplikovat na systémy, které po určité době učení mohou zlepšit odhalování rizik KYC. Technologie umělé inteligence budou navíc schopny sledovat transakce v reálném čase a mohou odhalit případné anomálie.

Tyto technologie jsou však stále v počátcích a jejich implementace může být nákladná.

Blockchain

Blockchain je další zajímavou technologií v oblasti KYC, která umožní bankám a finančním institucím přesně ověřovat totožnost klientů. Díky tomu, že informace jsou distribuovány napříč bloky, a nikoli uloženy na centrálním místě, je blockchain prakticky nezranitelný vůči hackerům.

Na druhou stranu existují obavy o ochranu soukromí související s ukládáním osobních údajů, které stojí v cestě plnému zavedení blockchainu do procesů KYC. V Evropské unii se v článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uvádí, že správci údajů mohou být požádáni o odstranění osobních údajů jednotlivce - což v blockchainu není dosažitelné.

Sociální biometrie

Dalším novým trendem v oblasti KYC je sociální biometrie, tedy využití virtuální stopy jednotlivce na sociálních sítích. Identitu potenciálního zákazníka lze ověřit pomocí cenných osobních údajů uložených na sociálních sítích - potenciálně obsahují více informací než z jiných zdrojů.

Využití sociální biometrie může být účinné například při ověřování totožnosti osob s téměř nulovou úvěrovou historií (mileniálové a generace Z) - ale může být nedostatečné jako identifikátor potenciálních zákazníků bez přítomnosti na sociálních sítích.

I když někteří zákazníci mohou mít sociální média a jiní ne, existuje vysoká pravděpodobnost, že obě skupiny budou mít jedno společné - vlastní mobilní zařízení. Zde může do hry vstoupit mobilní identita.

Jak vám mobilní identita pomůže poznat vašeho zákazníka

Mobilní identita se opírá o údaje, které zákazníci poskytují při registraci u svého mobilního operátora. Tyto údaje, ověřené a kontrolované mobilními operátory, lze použít k ověření totožnosti zákazníků v procesech KYC v bankovnictví a finančnictví.

Síla mobilní identity jako identifikátoru KYC v bankovnictví spočívá ve skutečnosti, že téměř každý vlastní alespoň jedno mobilní zařízení a že mobilní operátoři mají jejich osobní údaje v evidenci. Tyto informace jsou vysoce spolehlivé a potenciální zákazník je může rychle ověřit, čímž se dosáhne rychlého a přesného ověření - na rozdíl od standardních zavedených procesů.

Využití mobilní identity jako součásti KYC v bankovnictví a finančnictví je rychlý a efektivní způsob, jak zlepšit procesy poznávání zákazníka. Tato technologie existuje a na některých trzích se již používá. Implementace technologie je ve srovnání s umělou inteligencí a strojovým učením mnohem rychlejší. Mobilní operátoři musí dodržovat místní právní předpisy o ochraně údajů, jako je GDPR v EU - což znamená, že tyto údaje jsou při použití v procesech KYC v souladu s předpisy. To vše pomáhá vytvářet procesy KYC pro banky a fintech, které jsou rychlé, dostupné, spolehlivé a v souladu s předpisy.

Kontaktujte nás

Chcete probrat využití komunikační platformy ve vaší firmě?