Mystery shopping

Mystery shopping klientské komunikace

Zmapujeme klíčové scénáře vašich služeb a zaměříme se na cílenou, personalizovanou komunikaci. Ověříme, zda odpovídá očekávání, motivaci a potřebám vašich klientů. Tak zjistíme, kde vám klienti utíkají a proč.

Image alt text

Potřebujeme digitalizovat proces on-boardingu nových klientů. Jaký je správný postup a máte pro tento proces i vhodné nástroje?

Klienti nám často posílají konkurenční nabídky, které naši pracovníci musí projít a navrhnout lepší. Umíte takový proces digitalizovat a automatizovat?

V dnešní době je složité a nákladné udržovat kontaktní místa pro naše klienty. Je možné přenést celé kontaktní místo do on-line prostředí?

Kontaktujte nás

Chcete otestovat úroveň klientské komunikace ve vaší firmě?